Omstilling

Jeg stiller dig lige om ...

Omstilling

 Omstilling er det at sende en samtale videre til en kollega. Vi kender det fra receptionsfunktionen, men også firmaer uden reception har brug for at kunne stille en samtale om til en anden - og måske mere relevant - person i huset.

Oftest viderestiller man med præsentation. Det betyder, at man kort taler med sin kollega inden omstillingen for at præsentere den person, som har ringet ind.

Sådan gør du, eksempel:

Du har en aktiv samtale med en kunde, som du gerne vil have stillet ind til din kollage, som sidder på lokal 220.

  1. Tryk på en ledig linje på telefonen. Nogle telefoner har op til ti linjer - andre har kun to. Oftest vil du have den aktive samtale på linje 1. Tryk derfor på linje nr. 2 (se billede).
  2. Kunden får nu ventemusik, og du får en klartone. Tryk det nummer, du vil omstille til. Her 220.
  3. Telefonen ringer nu hos din kollega på 220.

 

Der kan nu ske to ting

  • Din kollega svarer ikke, eller ønsker ikke at modtage samtalen.
  • Din kollega svarer, og vil gerne modtage opkaldet.

 

Din kollega svarer ikke/vil ikke modtage samtalen

  1. Telefonen ringer og går evt. på telefonsvarer, eller din kollega afviser at modtage samtalen.
  2. Tryk på krydset for at afslutte kaldet med din kollega på linje to (se billede).
  3. Tryk linje 1 igen for at komme tilbage til kunden.

 

Din kollega vil modtage samtalen


  1. Din kollega er klar til at modtage samtalen. Du fortæller kollegaen, at du omstiller (evt. blot med ordet "værsgo", så din kollega ved, at du nu bliver erstattet af kunden.
  2. Du trykker to gange på knappen "Transfer" (se billede). Begge linjer forsvinder nu fra din telefon, og du får en klartone. Du kan lægge røret på.

© 2017 Datalogik, Alle rettigheder forbeholdt