Internet

Rigtige mænd græder meget ...

Internet-baseret backupfjernbackup

Vi tilbyder sikkerhedskopiering via internet. Det kører almindeligvis af sig selv og informerer dig med en mail hver dag om resultatet. Også i weekenden. Og du behøver ikke skifte bånd.

Overførslen af data sker via en forbindelse, der er krypteret på samme måde som netbanken - og de data, der sikkerhedskopieres, lagres samtidigt både vest og øst for Storebælt.

Tapes

© 2017 Datalogik, Alle rettigheder forbeholdt