Sikkerhedsrapport

Hvor sikker er du?

Få et sikkerhedstjek - og lidt mere

Vi kalder det for et sikkerhedstjek, men det er ikke bare et tjek af teknikken. Det er også et tjek af, hvad teknikken betyder for virksomheden, dens drift og overlevelse. F.eks. er der de umiddelbare spørgsmål, som hvad der sker, hvis der opstår brand? Og hvor lang tid der må gå, inden de enkelte funktioner er tilbage? Men der er meget mere end dette at tage stilling til.

Vi har opbygget en metode og et rammeværk til at gennemgå sikkerheden fra både forretningens og teknikkens synsvinkel. For selvom hver enkel virksomhed og sikkerhedsopgave er unik, så kan man godt bruge det samme udgangspunkt og den samme værktøjskasse. Det gør det faktisk både lettere, sikrere og mere validt – og selvfølgelig meget billigere, end hvis man starter på bar bund hver gang.

Arbejdet munder ud i en sikkerhedsrapport, som på den ene side er et stykke dokumentation over for en selv, revision og bestyrelse, og på den anden side et vigtigt redskab i den senere opfølgning. Herudover rummer rapporten også en klarhed over forventningerne: Hvad har vi ansvaret for – og hvad har du evt. selv ansvaret for?

Rapporten kommer på papir, men ligger også online på dit eget område af Datalogik|Portal. Her opdaterer vi rapporten og følger op på nye trusler, ændrede vilkår og hvad verden ellers måtte byde på. På den måde undgår vi, at det med sikkerhed bare er noget, der ligger og samler støv i en skuffe. Indtil man en dag bliver overrasket på den ubehagelige måde…

Sikkerhedstjekket består af flere moduler. Det betyder, at du faktisk kan komme et godt stykke for kun 1.500 kr.

Kontakt os for at komme i gang!

© 2017 Datalogik, Alle rettigheder forbeholdt